info@itego.cz
+420 242 459 241

Implementujeme inovativní služby

Naší vizí v itego je stát se předním digitálním inovátorem, budovat skvělou zákaznickou zkušenost pro naše klienty a jejich zákazníky prostřednictvím našich lidí a ekosystému Microsoft.

Jde nám především o dlouhodobý úspěch našich klientů

Naším cílem je vytvořit skutečný lidský dopad na naše klienty a jejich zákazníky a naše zaměstnance.

Naše hodnoty jsou zkratkou toho, kdo jsme a za čím stojíme, a ovlivňují chování a rozhodnutí, která děláme každý den. V itego se ve všem, co děláme, necháme vést našimi pěti základními hodnotami:

Měníme věci k lepšímu​ | Inovujeme s jasným záměrem​ | Dodáváme s dokonalostí | Věříme, že každý je důležitý​ | Jednáme čestně a s úctou​

Naši lidé jsou srdcem naší vize a hodnot. Jsou zdrojem naší digitální odbornosti. Umožňují náš úspěch a úspěch našich klientů.

Náš přístup

Jsme předním poskytovatelem inovativních, digitálních, cloudových služeb a podnikových řešení dodávaných prostřednictvím lidí a ekosystému společnosti Microsoft.

Náš ekosystém

Spolupráce je jádrem toho, jak dodáváme výsledky našim klientům a jejich zákazníkům.

Náš příběh

Od roku 2012 dodáváme služby a digitální inovace našim zákazníkům.

Naše vedení

Zaostřeno na lidi, kteří stojí v čele itego.

Rychlá fakta o itego

itego a.s., nový název
s dlouhou historií
itego vzniklo v roce 2020 odloučením společnosti ALTRON Business Solutions od ALTRON Group. Naše řešení jsou postavena na kombinaci inovací a technických znalostí, které se opírají o osvědčené postupy, metodiky a nástroje.
Vlastní privátní cloud
Gold partner Microsoft - TOP 300
24x7 podpora
Cloud Management Platform

Rozvojové projekty z fondů EU

Automatizace virtualizačních platforem – ENTERPRISE EDITION (AVIP 2.0)

Popis projektu:
Předmětem projektu je vývoj software umožňující automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Systém bude automatizovat aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací. Navíc bude umožňovat vytváření tzv. hybridních cloudových prostředí a poskytovat komplexní podporu služeb typu PaaS a SaaS.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015573
Realizace projektu: 1. 1. 2019- 31. 12. 2021
Název programu: OP – PIK – Aplikace

Automatizace virtualizačních platforem

Popis projektu:
Výstupem projektu je automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech.

Projekt byl úspěšně ukončen (12/2018).
https://www.maestroj.cz/projekty/technologicky-park-jihlava/

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace – I. výzva.

Optimalizace provozu datových center nové generace - AIM NG (Next Generation)

Popis projektu:
Projekt AIM NG je zaměřen na inovace v oblasti provozu a rozvoje datacenter (DC). Navazuje na projekt DCMS realizovaný v letech 2012 - 2013. Hlavním cílem projektu je vývoj SW řešení pro správu moderních DC.  Klíčovými cíli projektu jsou zvýšení efektivity správy DC z pohledu TCO, zkrácení času mezi přijetím požadavku na službu DC a její aktivací, predikce incidentů v DC a minimalizace doby trvání výpadku služeb, podpora provozního a strategického plánování rozvoje DC.

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003454
Realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ

Servisní portál ALTRON

Popis projektu:
Vývoj SW řešení web portálu bude orientováno na informační podporou dosud nepokrytou oblast komplexní informační podpory zákazníků. V rámci jednoho místa budou agregovány informace o stavu všech služeb zákazníka. Celé řešení bude fungovat jako jednotná platforma pro komunikaci (single point of contact) a obchodní práci se zákazníkem. Řešení bude obsahovat i podporu obchodních procesů. V rámci portálu bude informačně pokryt životní cyklus všech zakázek, vč. vazby na informace z dohledových systémů.

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003459
Realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur

Tomáš Trachta

Pozice
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Jméno Příjmení

Pozice
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Jméno Příjmení

Pozice
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Zjistěte více o: