Automatizace virtualizačních platforem – ENTERPRISE EDITION (AVIP 2.0)

Popis projektu:
Výstupem projektu je software umožňující automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech. Systém automatizuje aktivity spojené se správou a aktivací zákaznických služeb měřením výkonu a spotřeby služeb, účtováním, uživatelskou a technickou podporou a administrací. Navíc umožňuje vytváření tzv. hybridních cloudových prostředí, a tak poskytuje komplexní podporu služeb typu PaaS a SaaS.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015573
Realizace projektu: 1. 1. 2019- 31. 12. 2021
Název programu: OP – PIK – Aplikace

Automatizace virtualizačních platforem

Popis projektu:
Výstupem projektu je automatizovaný systém pro komplexní řízení heterogenního prostředí virtualizačních platforem v datových centrech.

Projekt byl úspěšně ukončen (12/2018).
https://www.maestroj.cz/projekty/technologicky-park-jihlava/

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace – I. výzva.

Optimalizace provozu datových center nové generace - AIM NG (Next Generation)

Popis projektu:
Projekt AIM NG je zaměřen na inovace v oblasti provozu a rozvoje datacenter (DC). Navazuje na projekt DCMS realizovaný v letech 2012 - 2013. Hlavním cílem projektu je vývoj SW řešení pro správu moderních DC.  Klíčovými cíli projektu jsou zvýšení efektivity správy DC z pohledu TCO, zkrácení času mezi přijetím požadavku na službu DC a její aktivací, predikce incidentů v DC a minimalizace doby trvání výpadku služeb, podpora provozního a strategického plánování rozvoje DC.

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003454
Realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ

Servisní portál ALTRON

Popis projektu:
Vývoj SW řešení web portálu bude orientováno na informační podporou dosud nepokrytou oblast komplexní informační podpory zákazníků. V rámci jednoho místa budou agregovány informace o stavu všech služeb zákazníka. Celé řešení bude fungovat jako jednotná platforma pro komunikaci (single point of contact) a obchodní práci se zákazníkem. Řešení bude obsahovat i podporu obchodních procesů. V rámci portálu bude informačně pokryt životní cyklus všech zakázek, vč. vazby na informace z dohledových systémů.

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003459
Realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ