Service Intro Image

Řešení parkovacích zón nemusí být noční můrou

Naše řešení umožní městům snížit náklady na správu parkování, zvýšit efektivitu vymáhání přestupků a nabídnout obyvatelům jakož i návštěvníkům města bezpečnější, plynulejší a příjemnější zkušenost s parkováním.

Pomáháme zavádět moderní technologie do řízení měst

Inovativní systém poskytuje komplexní nástroje pro správu, monitorování a analýzu parkovacích zón, čímž zásadně přispívá ke zlepšení městské dopravy a podporuje koncept SmartCities. Jeho modulární architektura nabízí široké možnosti integrace s dalšími službami a umožňuje snadné rozšíření a adaptaci na různé městské potřeby.

Why Important Upper ImageWhy Important Lower Image

Co vám přinese spolupráce s námi

 • Bezpečnější doprava
  Funkční řešení parkovacích zón vede ke snížení počtu aut v ulicích hledající parkovací místo. Snižuje se tak riziko dopravních nehod a město je bezpečnější i pro chodce a cyklisty. Zároveň podporuje využívání hromadné dopravy.
 • Efektivní řešení dopravní infrastruktury
  Díky průběžnému reportingu a vyhodnocování sledovaných metrik můžete pružně reagovat na potřeby vašich obyvatel.
 • Funkční základ pro rozvoj města
  Modularita systému umožňuje snadnou integraci dalších souvisejících agend důležitých pro dlouhodobý rozvoj města.
 • Ekonomický přínos
  Automatizace přípravy podkladů pro přestupkové řízení zásadním způsobem zvyšuje efektivitu výběru pokut a celý systém zajišťuje pravidelný příjem do rozpočtu města.

Výhody a parametry řešení

 • Modulární řešení
  Jednoduše propojíme všechny subjekty, které se na provozování parkovacího řešení podílejí: provozovatele systému, správce řídících dat, dodavatele monitoringu, parkovacích automatů, správních orgánů, uživatelů reportingu.
 • Nízké vstupní náklady
  Díky řešení SaaS nemusíte pořizovat žádné nové a drahé technologie. Celý systém běží v bezpečí privátního cloudu itego Cloud.
 • Krátká doba implementace
  Díky použité architektuře a modelu SaaS je spuštění řešení ve vašem městě otázkou několika málo měsíců.
 • Škálovatelnost
  Řešení roste s vašimi požadavky. Potřebujete zapojit nového dodavatele monitoringu? Není problém. Potřebujete rozšířit reporting, otázka několika kliknutí. Rozvojové požadavky řešíme individuálně s každým klientem.
 • Průběžná údržba a aktualizace
  Základní provoz systému je v naší správě a o bezproblémový chod se starají naši specialisté díky pokročilému monitoringu.

Moderní řešení pro vaše město

Itego SmartPark vám pomůže s efektivním řešením dopravní situace ve vašem městě. Díky širokým možnostem rozšíření urychluje náš systém zavádění moderních technologií do řízení města plně v souladu s koncepcí tzv. smart cities.

 • Správa řídících dat (úseky, dopravní značení, ceníky)
  Snadná integrace klíčových dat, které definují parkovací zóny
 • Správa parkovacích oprávnění
  On-line portál pro nákup a správu rezidentských parkovacích oprávnění
 • Správa plateb parkovného
  Mobilní aplikace pro platbu parkovného, parkomaty v ulicích, sms platby. Všechny platební kanály přehledně v jednom systému.
 • Monitoring parkovacích zón
  Mobilní, statický a ruční monitoring s automatickým zpracováním dat
 • Správa přestupků z nezaplaceného parkovného
  Zpracování balíčků foto/video dokumentace do finálních podkladů pro podezření na přestupky
 • Reporting
  Přehledný reporting všech důležitých metrik (obsazenost a respektovanost, platby parkovného, kontrola řídících dat atd.)

Dost řečí, pojďme najít řešení

Náš zkušený tým s vámi najde řešení, které povede k výsledkům. Kontaktujte nás ještě dnes.

CTA Shape 1CTA Shape 2CTA Shape 3

Naši klienti